2019 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Thailand (MHESI)
 
Ministry of Industry
 
THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU
 
WIRE DÜSSELDORF
Industry Partners:
Supporting Organizations:

Top