ใครควรเข้าเยี่ยมชมงาน

ผู้ใช้ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายขาย จากอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้:

 • ลวด (ผู้ผลิตลวด ลวดรีดเย็น สปริง สกรู นัท ตะปู โบลท์ และรีเว็ทฝฟาสเท็นเนอร์)
 • เคเบิล (การติดตั้งเคเบิลใต้ดิน สายส่งกำลัง การผลิตไฟฟ้า)
 • ยานยนต์ (การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์และเครื่องยนต์)
 • ไฟฟ้า (การผลิตและอุปกรณ์ส่งไฟฟ้า การติดตั้ง)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอากาศยานและชิ้นส่วนอากาศยาน
 • โทรคมนาคม
 • การผลิตคอมพิวเตอร์
 • เหล็ก โลหะ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
 • อุตสาหกรรมเคมี
 • การก่อสร้าง
 • งานให้บริการ
 • บุคลากรมหาวิทยาลัย โรงเรียนเทคนิคและสถาบันต่างๆ
 • งานวิจัยและพัฒนา
 • สมาคมการค้า หน่วยงานราชการ
wire Southeast Asia 2017
Top