ท่านจะพบอะไรในงาน

At wire Southeast Asia 2017, look forward to a complete range of machinery, innovations and solutions tailored for the wire, cable and related industries, and learn about latest industry trends at concurrent events.

กลุ่มผลิตภัณฑ์:

เครื่องจักรสำหรับ:

 • การผลิตและขบวนการผลิตลวดและเคเบิล
 • กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นลวดและการตบแต่ง
 • การผลิตผลิตตัวยึดเกาะ
 • การผลิตสปริง
 • การผลิตไฟเบอร์ออฟติก
 • เทคโนโลยีตัวยึดเกาะ / ยึดติดเข้าด้วยกัน
 • เครื่องมือเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
 • วัสดุเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอุปกรณ์เสริมต่างๆ
 • วัสดุ ลวดชนิดพิเศษและเคเบิล
 • เทคโนโลยีการควบคุมและการวัด
 • วิศวกรรมเกี่ยวกับการทดสอบ
 • การติดตั้งเพื่อการป้องกันสิ่งแวดล้อม
 • งานเฉพาะทาง
 • งานบริการ
wire Southeast Asia 2017
Top